Ministerstwo Edukacji Narodowej przesłało do samorządów pisma z prośbą o pilną weryfikację zakresu zadań edukacyjnych.

Korekta danych musi być przesłana do resortu oraz odpowiedniego kuratorium do końca roku. Liczba uczniów ujęta w wykazie szkół oraz liczba etatów nauczycieli jest potrzebna do wyliczenia subwencji na 2011 rok. Na stronie internetowej resortu pracy zostały zamieszczone materiały pomocnicze, które samorządy mogą wykorzystać do przeprowadzenia weryfikacji.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 20 grudnia 2010 r.