Żłobki mają stracić status zakładów opieki zdrowotnej. Dzięki temu będzie znacznie łatwiej je zakładać i finansować ich utrzymanie.

Obecnie żłobki muszą spełniać takie same wymagania techniczne i sanitarne jak szpitale. To zniechęca do ich zakładania i powoduje, że koszty prowadzenia tych placówek są bardzo wysokie. Rząd łagodzi te wymogi w przyjętym wczoraj projekcie ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Projekt wprowadza też uregulowania dotyczące trzech nowych instytucji opieki nad dziećmi: niani, klubu dziecięcego i opiekuna dziennego. Ustawa nie zmienia jednak tego, że gminy, które będą chciały założyć żłobek, nadal będą musiały finansować go z własnych środków. Samorządy boją się, że z powodu braku pieniędzy będą miały taki sam problem z zakładaniem żłobków jak z tworzeniem przedszkoli. Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej, zapowiada, że gminy nie pozostaną bez pomocy. Gmina będzie ponosiła połowę tych kosztów, pozostałą część dopłaci budżet. Aby program przyniósł efekty, na jego realizację musi być przeznaczone ok. 30 – 50 mln zł. Gminy będą też prowadzić rejestr działających na ich terenie żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów oraz sprawować nadzór nad warunkami i jakością opieki w tych placówkach.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 15 września 2010 r.