Potrzeba ponad trzy razy więcej pieniędzy

Jak wynika z analiz Związku Miast Polskich w samym pierwszym roku, wdrożenie reformy oświaty pochłonie blisko miliard złotych, tymczasem rząd przewidział na ten cel jedynie dodatkowe 300 mln zł w subwencji (czytaj też: Reforma pustoszy samorządowe kasy). Obawy ZMP podziela Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, które przesłało do Serwisu Samorządowego swoje stanowisko w tej sprawie.

Zapomniano o szkołach podstawowych

Samorządowcy wyrazili swoje zaniepokojenie sposobem wdrażania reformy oświaty, który ich zdaniem nie wskazuje źródeł finansowania wprowadzanych zmian. Brak jest możliwości występowania o środki na doposażenie już istniejących szkół podstawowych, które z dniem 1 września stały się szkołami 8-klasowymi, zwraca uwagę Zrzeszenie. Szkoły podstawowe z nowopowstałymi klasami (klasa VII w roku szkolnym 2017/2018, klasa VII w roku szkolnym 2018/2019) wymagają określonych fundusyz m.in. na remonty i adaptację sal dydaktycznych i sanitarnych, wyposażenie sal dydaktycznych do nauki biologii, chemii, fizyczki, czy zakup ławek, krzeseł i mebli.

Za adaptację infrastruktury szkolnej zapłacą samorządy

Obowiązujący mechanizm prawny ewidentnie przerzuca na budżety samorządów gminnych znaczną część finansowania zadań wynikających z konieczności adaptacyjnych infrastruktury szkolnej, podsumowuje Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego.


 

Dowiedz się więcej z książki
Statut szkoły podstawowej po reformie oświaty
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł