Prezydent Bronisław Komorowski chce jeszcze w tej kadencji parlamentu przeprowadzić inicjatywę legislacyjną doskonalącą ustrój samorządu.

Wybitni znawcy samorządu, a także działacze i praktycy samorządu zasilili kancelarię prezydenta, tworząc silną samorządową ekipę w Pałacu Namiestnikowskim. Olgierd Dziekoński został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Komorowskiego.
Równocześnie z Ministrem Dziekońskim na społecznych doradców Prezydenta RP zostali powołani profesorowie Michał Kulesza i Paweł Swianiewicz oraz Jerzy Regulski, a także dr Jarosław Neneman. Połączenie nominacji wskazuje, że Prezydent Komorowski zamierza wiele uwagi poświęcić sprawom samorządowym. W krótkim przemówieniu po wręczeniu nominacji Prezydent powiedział, że wiąże wielką nadzieję z aktywizacją Polaków dzięki działalności samorządu. Chce też doprowadzić do realizacji swojego postulatu wyborczego, aby w samorządzie konsekwentnie obowiązywały wybory w jednomandatowych okręgach wyborczych. Inaugurując 7 września obrady Forum Debaty Publicznej, Prezydent powiedział, że liczy, iż gremium to będzie szybko przekuwać dyskusje w projekty legislacyjne. Jako podstawę do dyskusji samorządowych przyjął pakiet rozwiązań prawnych doskonalących ustrój samorządu przygotowany przez Michała Kuleszę i jego samorządowych współpracowników.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Wspólnota 42/2010