Akademia Samorządowych Liderów to projekt organizowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Przedsięwzięcie skierowane jest do sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego (w tym dyrektorów urzędów/zastępców np. wójta – pełniących rolę sekretarzy), odpowiadających za organizację i jakość pracy urzędu. W projekcie wziąć udział mogą także odpowiedzialni za finansowe sprawy samorządów, skarbnicy.


Rekrutacja do IV edycji Akademii Samorządowych Liderów formalnie potrwa do 17 grudnia. Jednak z uwagi na dużą popularność akcji i fakt, że pierwszeństwo mają osoby, które najszybciej złożyły odpowiednie wnioski, niewykluczone, że pula przygotowanych przez organizatorów miejsc wyczerpie się wcześniej. Czwarta edycja studiów przewidziana została dla 160 uczestników z co najmniej 80 JST.
 

Uczestnicy Akademii Liderów będą rekrutowani według następujących parytetów:
- 70 proc. uczestników będzie pochodzić z gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich,
- 30 proc. uczestników z pozostałych JST, tj: gmin miejskich, miast na prawach powiatu, powiatów oraz samorządów województw.

Z danego samorządu zostanie wybranych maksymalnie po dwie osoby.


Lider Projektu wprowadza następujące kryterium w trakcie przeprowadzania naboru uczestników Akademii Liderów:
- spośród uczestników procentowy udział kobiet nie będzie mniejszy niż liczba kobiet, jaka zgłosiła swój udział w procesie rekrutacji do IV edycji Akademii Liderów Samorządowych.
 

MAC przeprowadzając nabór przyjmuje także założenie, że studia podyplomowe Akademia Liderów Samorządowych skierowane będą do osób powyżej 45 roku życia będących z własnej inicjatywy zainteresowanym nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności.

Dlatego też spośród uczestników udział osób powyżej 45 roku życia wyniesie nie mniej niż 20 proc.

Ogłoszenie ostatecznej liczby uczestników nastąpi 25 grudnia. Pierwsze zajęcia rocznych studiów podyplomowych planowane są na 25 stycznia 2013. Organizatorzy przygotowali po 40 miejsc w Warszawie, Poznaniu, Toruniu i Chorzowie.

Więcej: www.administracja.mac.gov.pl