Na odbywającym się w Sieradzu spotkaniu, prof. Szyszko zasygnalizował, że potrzebna jest ścisła współpraca władz centralnych oraz samorządów w działaniach mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. Jak podkreślił, rząd powinien tworzyć rozwiązania legislacyjne na poziomie systemowym, a samorządy powinny być odpowiedzialne za wdrożenie ich na poziomie lokalnym.

Zdaniem ministra, jednym ze sposobów na poprawę jakości powietrza w Polsce jest postęp w dziedzinie geotermii. Zwrócił uwagę, że program jej rozwoju odgrywa ważną rolę w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Podkreślił również, że warto wspierać takie samorządy jak m.in. Sieradz, które zgłaszają chęć inwestowania w energię termiczną. Zdaniem Rafała Matysiaka - wiceprezydenta Sieradza - odpowiednie programy dadzą możliwość sfinansowania pierwszego odwiertu wód geotermalnych. Z kolei prezydent miasta Paweł Osiewała podkreślił, że odwiert, który powstanie w Sieradzu, będzie wystarczający do zaspokojenia potrzeb energetycznych całego miasta.

Prof. Szyszko zwrócił ponadto uwagę, że przy działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza niezbędne jest właściwe wsparcie finansowe dla mieszkańców i samorządów. Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydzielił w tym roku na działania i programy poprawiające jakość powietrza około 10 mld zł. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój miejskich sieci ciepłowniczych, termomodernizację budynków użyteczności publicznej czy rozwój OZE. Programy priorytetowe NFOŚiGW umożliwiają uzyskanie wsparcia finansowego na różnych etapach realizacji inwestycji zmierzającej do wykorzystania potencjału geotermalnego.

(mos.gov.pl) 

 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami