Książka "Tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. Wzory pism i dokumentów. Schematy działań” w sposób kompleksowy przedstawia zagadnienia dotyczące pojęcia, podstaw prawnych i celu tworzenia jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz możliwości ich zmiany w aktualnym stanie prawnym. Obejmuje analizę przepisów ustrojowych regulujących tę materię oraz zawiera odniesienie do kwestii finansowych, przesądzających o efektywności i gospodarności w zakresie rozpatrywanych transformacji strukturalnych.

Problematyka poruszana w pracy została zaprezentowana w ujęciu teoretycznym i praktycznym, a także wzbogacona licznymi przykładami i propozycjami rozwiązań wraz z wzorami i schematami działań. Publikacja uwzględnia aktualne orzecznictwo, doktrynę i poglądy wyrażone w piśmiennictwie prawa administracyjnego, prawa handlowego oraz publicznego prawa gospodarczego. Dodatkowo autorzy wskazują na wady i zalety poszczególnych form działalności oraz korzyści i zagrożenia wynikające z przyjętych rozwiązań.

Adresaci:
Opracowanie, jako poradnik praktycznego działania, przeznaczone jest dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, radnych, referendarzy sądów administracyjnych, a także pracowników naukowych oraz studentów prawa i administracji.


 

Dowiedz się więcej z książki
Tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł