Przeprowadzona przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ankieta, miała na celu zbadanie w urzędach jednostek samorządu terytorialnego satysfakcji ze szkoleń i wsparcia doradczego w ramach projektu systemowego „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”. Choć projekt był wdrażany w blisko setce urzędów, na wypełnienie ankiety i podzielenie się tym samym swoimi refleksjami zdecydowało się zaledwie 39 z nich.

Badanie polegało na ocenieniu (w skali od 1 do 5) następujących aspektów: przydatności nauczanych treści, materiałów przekazanych uczestnikom, oceny eksperta zarówno pod względem jego kompetencji zawodowych jak i poziomu realizowanych zajęć, oceny programu nauczania, trafności doboru treści, warunków lokalowych czy atmosfery w trakcie udzielanego wsparcia.

O zadowoleniu uczestników z przeprowadzonych działań świadczy fakt, że wśród ich ocen dominowały wysokie ,,czwórki” i ,,piątki’. Najwyższą średnią uzyskała atmosfera w czasie zajęć (4, 85) oraz ocena eksperta ze względu na jego kompetencje zawodowe (4,67) i poziom realizowanych zajęć (4,69). Zgodnie z wynikami ankiety najwięcej do poprawy jest w związku z trafnością doboru treści (4,35) i materiałami przekazywanymi uczestnikom. Biorąc jednak pod uwagę, że oceny tych kwestii są mimo wszystko wysokie, spodziewać się możemy raczej kosmetycznych poprawek aniżeli gruntownych przemian.

Finalnie aż 38 na 39 badanych urzędów uznało, że zaoferowane wsparcie spełniło ich oczekiwania. Ankietowani chwalili ponadto wysoki poziom zajęć oraz przydatność metody CAF w codziennej pracy urzędów, zwracając jedynie uwagę, że zajęcia mogłyby być dłuższe. Ocena ogólna wyniosła 4,44.

Źródło: www.administracja.mswia.gov.pl