Droga ma prowadzić z Kielc przez Morawicę, Chmielnik, Busko-Zdrój, Nowy Korczyn (budowa mostu na Wiśle), dalej w Małopolsce - przez węzeł autostradowy Tarnowa, Gorlice, na Podkarpaciu - Jasło, Krosno, aż do dawnego polsko-słowackiego drogowego przejścia granicznego w Barwinku.

Jak powiedział Jan Maćkowiak z zarządu województwa świętokrzyskiego, inwestycja została uwzględniona w przyjętej przez rząd Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Popierają ją także władze Małopolski i powiatu jasielskiego na Podkarpaciu.

"W najbliższej unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 prawdopodobnie nie będzie możliwościowi finansowania budowy tej trasy, ale chcielibyśmy, by powstała w perspektywie dziesięciu, piętnastu lat" - dodał Maćkowiak.

Apel do ministra rozwoju regionalnego oraz ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej podpisali marszałek województwa świętokrzyskiego oraz samorządowcy z miast, powiatów i gmin regionu, leżących wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 73, prowadzącej z Kielc do Tarnowa.

Jak podkreślił Maćkowiak nowa trasa połączy – uwzględniając także województwa małopolskie i podkarpackie – teren zamieszkiwany przez ponad milion osób, na którym funkcjonują lub będą tworzone strefy aktywności ekonomicznej. Działającym w jej zasięgu firmom umożliwiłaby szybszą komunikację z centrum kraju - Łodzią i Warszawą.

Maćkowiak dodał, że budową nowego korytarza komunikacyjnego łączącego Polskę ze Słowacją zainteresowane są także władze słowackie – swoje poparcie dla projektu zadeklarowali podczas posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury 23 maja.

Na razie nie powstał precyzyjny projekt przebiegu nowej drogi. "Nie można dziś jednoznacznie powiedzieć, czy obecna trasa nr 73 zostanie przebudowana do parametrów drogi ekspresowej po tym samym śladzie; być może będzie tak na niektórych odcinkach" - mówił Maćkowiak.

W ciągu trasy miałyby powstać obwodnice m.in. Chmielnika i Morawicy. W jej przebiegu znalazłby się także most na Wiśle w Nowym Korczynie – planowana wspólna inwestycja samorządów świętokrzyskiego i małopolskiego, która miałaby szanse na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020.