Prezydenci i burmistrzowie Związku Miast Polskich apelują o zmiany w ustawie o samorządzie gminnym w zakresie budżetów obywatelskich. Ich wątpliwości dotyczą przepisów wprowadzonych ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększania udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zdaniem ZMP to kolejny przykład przeregulowania państwa.

Podczas odbywającego się w Żywcu posiedzenia, przedstawiciele ZMP zwrócili uwagę m.in. na problem nazwy budżetów obywatelskich. Na chwilę obecną w samorządach zamiennie funkcjonują bowiem dwie: budżet obywatelski oraz partycypacyjny, w związku z czym należałoby uwzględnić to drugie określenie, gdyż mieszkańcy JST są do niego przyzwyczajeni.

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza

Samorządowcy chcą też usankcjonowania bezpośredniego głosowania jako wyłącznej metody udziału w tej formie konsultacji. Dzięki temu zostanie utrwalony plebiscytowy model procesu, a niedopuszczalne staną się inne innowacyjne procedury, takie jak np. model deliberacyjny, bazujący na wypracowaniu przez obywateli konsensusu co do wydatków w ramach budżetu obywatelskiego.

Wątpliwości prezydentów i burmistrzów dotyczyły też ograniczeń co do obszaru, na których będą prowadzone wspomniane procedury. Wedle obowiązującej regulacji, niedopuszczalne będzie zorganizowanie procesu tylko w podziale na dzielnice (osiedla).Takie rozwiązanie funkcjonuje jednak w wielu samorządach. Nie będzie też można zastosować innego podziału na jednostki, niepokrywające się z wyznaczonymi jednostkami pomocniczymi.

Reprezentanci ZMP proponują ponadto wprowadzenie do ustawy zapisu, wedle którego rada gminy określa w drodze uchwały zasady i tryby przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego. Jak podkreślają, takiego typu kwestie należy zostawić w gestii gminy, gdyż na tym właśnie bazuje demokracja lokalna oraz zasada pomocniczości.
zmp.poznan.pl