Jak poinformował płocki Urząd Miasta, schronienie na dworcu mogą znaleźć wszystkie osoby bezdomne, nawet po spożyciu alkoholu. Bezpieczeństwa na terenie dworca będą pilnowali funkcjonariusze Straży Miejskiej i policji.

"Decyzja o udostępnieniu dworca PKP została podjęta ze względu na prognozowane na najbliższe dni warunki atmosferyczne, które mogą zagrażać życiu osób bezdomnych" - wyjaśniono w komunikacie płockiego Urzędu Miasta. Zaapelowano w nim także, by informacje na temat bezdomnych, przebywających w miejscach, w których osoby te będą narażone na zamarznięcie, zgłaszać do Straży Miejskiej.

Na Mazowszu od października 2012 r. z powodu wychłodzenia zmarły dotychczas 24 osoby. W całym województwie 67 placówek typu: noclegownie, schroniska czasowe z wyżywieniem oraz hostele z wyżywieniem, zapewnia około 3,3 tys. miejsc, a posiłki wydaje 28 jadłodajni.

Według informacji mazowieckiego urzędu wojewódzkiego, szacuje się, że na terenie tego regionu liczba bezdomnych wynosi około 5 tys., z czego około 2/3 przebywa w Warszawie. Poza Warszawą najwięcej osób bezdomnych przebywa na terenie powiatów wokół stolicy oraz w byłych miast wojewódzkich, jak np. Płock.

Informacji na temat najbliższego schroniska, jadłodajni oraz punktu pomocy medycznej na Mazowszu udzielają Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu 987. Dzwonić mogą osoby potrzebujące pomocy oraz każdy, kto zna miejsce przebywania bezdomnych.

W 2012 r. wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski przekazał organizacjom pozarządowym, które działają na rzecz osób bezdomnych prawie 600 tys. zł. Dofinansowano 26 programów z m.in.: streetworkingu, aktywizacji społecznej i zawodowej oraz podnoszenia kompetencji kadry w placówkach dla bezdomnych. Wojewoda mazowiecki zwrócił się do gmin o podjęcie działań osłonowych wobec osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością oraz starszych i ubogich. 

mb/ pz/