Rozpoczął się nabór do drugiej edycji Akademii Liderów Samorządowych.

Zakończona sukcesem pierwsza edycja, w której uczestniczyło 240 samorządowców, zachęciła Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji do przedłużenia realizacji tego projektu. Akademia to studia podyplomowe, które m.in. pogłębiają wiedzę prawniczą. Dużą zaletą jest także praktyczny charakter zajęć przygotowujących do odgrywania roli liderów samorządowych. Na zajęciach będzie można nauczyć się, np. w jaki sposób poprawić obsługę klienta ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, usprawnić działania promocyjne urzędu czy poprawić przepływ informacji. Udział słuchaczy w ALS jest bezpłatny i tegoroczna edycja skierowana jest wyłącznie do sekretarzy i skarbników jednostek samorządu terytorialnego. Zajęcia będą się odbywać w Warszawie, Poznaniu, Toruniu oraz Chorzowie. Rekrutacja potrwa do 16 lutego br., o przyjęciu decyduje między innymi kolejność wpływu zgłoszeń. Przewidziano udział 160 słuchaczy z co najmniej 80 jednostek samorządu terytorialnego.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 24 stycznia 2011 r.