Samorządy po raz pierwszy z obywatelską inicjatywą ustawodawczą


Na internetowej stronie Związku Miast Polskich pojawiły się podziękowania dla burmistrzów i wójtów, którzy zgłosili się na Samorządowy Kongres Oświatowy. Związkowcy podkreślili, że działania związane z kongresem są w dotychczasowej historii samorządu bezprecedensowe. Nigdy jeszcze nie realizowano przedsięwzięcia w takiej skali, nigdy dotąd nie wykorzystywano obywatelskiej inicjatywy ustawodawcze, argumentuje ZMP.


Będzie przemarsz do sejmu


Samorządowcy potwierdzili, że w celu wzmocnienia ich oświatowych i finansowych postulatów złożenie dwóch projektów ustaw (obywatelski, dot. ustawy o dochodach JST i samorządowy, dot. zmian w Karcie i ustawie o systemie oświaty) poprzedzone będzie ich przemarszem do Sejmu.

Więcej niż 100 tysięcy podpisów

Związkowcy podziękowali również za zaangażowanie wielu miast w zbieranie podpisów pod projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST. Zdaniem ZMP istnieje duża szansa, że jeszcze przed Kongresem liczba zebranych podpisów znacząco przekroczy wymagane 100 tysięcy. Organizacja zaapelowała o udział w Kongresie i poparcie inicjatyw ustawodawczych,” Rząd potraktuje nas tym poważniej, im więcej zbierzemy podpisów i im więcej będzie nas RAZEM w Warszawie 26 i 27 września” czytam w oficjalnym komunikacie na stronie związku.

Samorządy domagają się  współodpowiedzialności za realizowanie zadań oświatowych 

Zdaniem samorządowców niż demograficzny, zaniechanie zmian systemowych w finansowaniu i realizacji zadań oświatowych przez Rząd i Parlament, doprowadziły do dramatycznej sytuacji wielu polskich jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego też władze lokalne zadeklarowały, że oczekują od Państwa Polskiego przyjęcia rzeczywistej współodpowiedzialności za realizowanie zadań oświatowych. Podczas odbywającego się w Warszawie 26-27 września kongresu samorządowcy przedstawią projekty legislacyjne, warunki jakie muszą być spełnione, aby samorządy mogły skutecznie finansować i realizować zadania oświatowe.  

Źródło: www.miasta-polskie.pl