Jak podkreślił dyrektor centrum prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, to pierwsze tego typu porozumienie w kraju. „Prowadzimy już rozmowy z kolejnymi samorządami, które są zainteresowane taką współpracą. Nie jest dla mnie jednak zaskoczeniem, że Podkarpacie jest pierwsze, bo region ten pod względem firm, które są innowacyjne, jest numerem jeden” - zaznaczył.

Zdaniem Kurzydłowskiego, porozumienie z samorządem Podkarpacia jest dopełnieniem misji NCBR. „Naszą misją jest wspieranie działań, które zmierzają do unowocześnienia gospodarki i wzmacniają konkurencyjność naszych firm. Od dawna widzimy potencjał Podkarpacia, a umowa to podwalina pod wspólne działania. Wzmocni ona tempo, z jakim region ten dołącza do czołówki regionów Europy” - mówił dyrektor NCBR.

Marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl, tłumacząc główne cele podpisanego porozumienia powiedział, że pozwoli ono zrealizować plany, które zakładają rozwój innowacyjnej gospodarki regionu. „To porozumienie przybliża nas do realizacji wszystkich planów i zamierzeń, które wiążą się z innowacjami i badaniami” - dodał.

W ocenie marszałka, samorząd musi dbać o klimat sprzyjający innowacjom, a naturalnym partnerem w tym jest NCBR, które posiada liczną bazę ekspertów i współpracuje z wieloma instytucjami.

Pierwsze wspólne działania w ramach umowy dotyczyć będą konsultacji eksperckich przy przygotowaniu Regionalnej Strategii Innowacji województwa na lata 2014-2020. Samorząd województwa zwróci się także do NCBR o opinie na temat projektów, które zostały zamieszczone na liście przedsięwzięć strategicznych, które realizowane będą w następnej perspektywie finansowej UE w l. 2014-2020.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest instytucją państwową, której celem jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które przekładają się na rozwój innowacyjności. Centrum wspiera również komercjalizację badań naukowych dla przemysłu.