Zakres prac, do których będzie zobowiązany wykonawca obejmuje:

- odnowę nawierzchni na całym odcinku,
- rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 138 relacji Gubin – Sulęcin,
- wydzielenie osobnych pasów dla skręcających w lewo,
- wprowadzenie sygnalizacji świetlnej dla pojazdów jak i sygnalizacji wzbudzonej dla pieszych.

Odnowa nawierzchni jezdni na całej długości miejscowości ma na celu podniesienie standardu drogi, wprowadzenie parametrów technicznych odpowiednich dla drogi klasy GP, wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni, a także zapewnienie odpowiedniej komunikacji pieszych poprzez przebudowę sieci chodników. Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu ma na celu ograniczenie prędkości przejeżdżających przez miejscowość pojazdów i tym samym zapewnienie większego bezpieczeństwa nie tylko pojazdów, ale głównie pieszych.

Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych przewidziany jest na maj 2014, natomiast zakończenie robót planowane jest na koniec września 2015 r.

Źródło: www.gddkia.gov.pl