19 lipca rząd podjął decyzję o przyłączeniu do Opola części terenu czterech sąsiednich gmin. Postanowiono tak jeszcze przed omówieniem tej kwestii podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i mimo wyników konsultacji społecznych, w których mieszkańcy okolicznych gmin opowiedzieli się zdecydowanie przeciwko przyłączeniu do Opola.

Problem, związany z poszerzeniem granic miasta, dotyczy też praw mniejszości niemieckiej, która tam zamieszkuje i posiada swojego przedstawiciela w Sejmie. Rozporządzenie w sprawie granic Opola ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Ponieważ decyzja rządu wywołała wiele kontrowersji, ekspertyzy w tej sprawie przedstawili naukowcy zajmujący się tematyką samorządu terytorialnego, mniejszości narodowych i prawa konstytucyjnego. Opinie zostały przygotowane przez: prof. Michała Bednarczyka, prof. Grzegorza Janusza i prof. Huberta Izdebskiego.

Ekspertyzy te były głównym tematem spotkania, które 21 listopada odbyło się w Biurze RPO. Poza autorami opinii, w dyskusji wzięli udział: rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, zastępczyni RPO Sylwia Spurek, poseł Ryszard Galla, przedstawiciele mniejszości niemieckiej, naukowcy zajmujący się tematyką samorządu terytorialnego oraz pracownicy Biura RPO.

Rzecznik przypomniał, że w sprawie konfliktu, który narósł wokół poszerzenia granic Opola interweniował od samego początku. Wraz ze współpracownikami trzykrotnie odwiedzał województwo opolskie. Spotykał się zarówno z przedstawicielami lokalnych władz, jak i z samymi mieszkańcami.

– Nie powinno być tak, że bez pogłębionej analizy, uwzględniającej prawa mieszkańców, w tym prawa zamieszkującej na tym terenie mniejszości niemieckiej, dokonuje się tak istotnych zmian – zauważył Adam Bodnar. Chodzi m.in. o utratę uprawnień językowych mniejszości narodowej, która wiąże się ze zmianą granic.

Jak zaznaczył RPO, przedstawione przez ekspertów opinie akcentują różne kwestie i wartości. To dlatego tak ważne jest, aby wspólnie - także w gronie specjalistów - dyskutować o tym problemie i starać się wypracować najlepsze rozwiązania.

(RPO.gov.pl)

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami