Inwestycja będzie realizowana w ramach modernizacji linii kolejowej Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra.

O wyborze wykonawcy decydowało kryterium ceny (70 proc.), termin realizacji (20 proc.) i gwarancja (10 proc.).

Za najkorzystniejszą uznano ofertę konsorcjum firm Infrakol, Track Tec Construction, która opiewa na kwotę 19,48 mln zł wobec budżetu zamawiającego w wysokości 17,98 mln zł.

Źródło: www.wnp.pl