W drugim etapie postępowania łącznie wpłynęło trzynaście ofert. Zwycięskie konsorcjum wybuduje odcinek A1 za kwotę 219,38 mln zł. Zaoferowano również 10 - letni okres gwarancji jakości.

Przedmiotem zamówienia jest budowa autostrady A1 o długości 4,700 km z nawierzchni betonowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zamówienie będzie realizowane w systemie projektuj i buduj.

Termin realizacji zadania wynosi 33 miesięcy od daty podpisania umowy.

Źródło: www.gddkia.gov.pl