Zadanie dotyczy odcinka od końca obwodnicy Nowogardu do końca obwodnicy miasta Płoty o dł. ok. 20 km. GDDKiA za najkorzystniejszą uznała ofertę Przedsiębiorstwa Robót Mostowych Mosty-Łódź o wartości 390,24 mln zł.

Kryteriami oceny ofert były cena (90 proc), termin realizacji (5 proc.) oraz gwarancja (5 proc.). Wszyscy uczestnicy przetargu zadeklarowali 34-miesieczny okres realizacji i 10-letnią gwarancję.

DK nr 6 to główna arteria komunikacyjna Pomorza, łącząca dwa największe miasta północnej Polski - Szczecin i Gdańsk. Jednojezdniowa trasa jest szczególnie obciążona w okresie wakacyjnym. Powstanie nowej, dwujezdniowej drogi ekspresowej S6 od Goleniowa do Koszalina, ma pozwolić na skrócenie czasu przejazdu o co najmniej 40 minut.

Źródło: www.wnp.pl