Spośród złożonych ofert Dyrekcja zaprosi do drugiego etapu 17 wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Do wybranych wykonawców zostaną wysłane zaproszenia do składania ofert cenowych.

Kryterium oceny ofert w drugim etapie będzie składową ceny (90 proc.) i okresu gwarancji (10 proc.).

Odcinek A1 z Rząsawy do Pyrzowic o łącznej długości 56,9 km został umieszczony w załączniku nr 5 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, stanowiącym listę inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót są uruchamiane od 2013 r.

Źródło: www.gddkia.gov.pl