Wykonawcy z branży budowlanej sygnalizują, że w ciągu ostatniego półrocza aż o 20 proc. wzrosła m.in. cena stali zbrojeniowej. Prawdopodobne są również podwyżki cen cementu oraz innych kruszyw. Dodatkowo, jak zaznacza Piotr Kledzik, prezes firmy Porr, koszty związane z zatrudnieniem wzrosły o ok. 50 proc. Pojawiają się obawy, iż powtórzy się sytuacja z lat 2007-2014, w której w trakcie nagromadzonych inwestycji doszło do upadłości wielu firm oraz znacznych opóźnień w realizacji kontraktów.

Jak informuje portal wnp.pl, aby uchronić się przed taką sytuacją, zarówno PKP jak i GDDKiA dokonały zmian w polityce przetargowej poprzez wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających wykonawców przed wzrostami cen materiałów. Kolejowy przewoźnik dopuścił zaliczkowanie zakupów, zaś GDDKiA dopuściła możliwość waloryzacji kontraktów w przypadku wzrostu kosztów wykonawców.

W ocenie prezesa Porr, wprowadzenie zaliczek to dobry pomysł, jednakże w przypadku niektórych materiałów nie może się on sprawdzić ze względu na brak możliwości ich gromadzenia. Odnosząc się do klauzuli waloryzacyjnej, prezes Kledzik ocenił, że znacznie obniża ona ryzyko złożenia oferty w postępowaniu, jednakże często oparta jest na wskaźniku GUS, który reaguje z opóźnieniem na zmiany na sytuacji rynkowej.

Źródło: www.wnp.pl