– Samorządy otrzymują od nas systematyczne wsparcie w ramach przygotowań do uruchomienia programu „Rodzina 500 plus”. Kluczowa jest wymiana wiedzy oraz sprawność obsługi wniosków. Naszym celem jest to, aby osoby, które będą obsługiwać program w swoim regionie były jak najlepiej do tego przygotowane – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny pracy i polityki społecznej.

Wizyty regionalne Minister Elżbiety Rafalskiej oraz wiceministrów przed startem programu służą temu, aby ocenić stan przygotowań, rozwiać ostatnie wątpliwości i jak najlepiej przygotować samorządy na 1 kwietnia. Pierwsze spotkania regionalne rozpoczynają się w poniedziałek 14 marca: w Opolu, Krakowie i Lublinie. Ostatnie odbędą się 21 marca w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie.

O tym, jak samorządy przygotowane są do startu programu „Rodzina 500 plus” z wojewodami rozmawiać będzie także Premier RP Beata Szydło, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 14 marca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Bardzo dziękuję za zaangażowanie wojewodów, samorządowców i urzędników w procesie tworzenia ustawy, a także w czasie wdrażania jej w życie. Wiem, że dla nas wszystkich to ważny, wręcz historyczny, moment. Wszyscy jednoczymy się w jednym celu: wsparcia polskich rodzin – dodała minister Elżbieta Rafalska.

To kolejne spotkania regionalne w ramach programu „Rodzina 500 plus”. W czasie konsultacji społecznych kierownictwo resortu rodziny spotkało się z przedstawicielami samorządów, aby przedyskutować ostateczny kształt programu. Po wejściu w życie ustawy eksperci MRPiPS przeszkolili ponad 3,7 tys. osób, które odpowiedzialne będą za obsługę programu w regionach.

 
Finanse, księgowość i sprawozdawczość programu 500 plus - SZKOLENIE

 

Ministerstwo Rodziny przygotowało podręcznik dla samorządów, w którym zawarte są najważniejsze informacje o programie. Od 1 marca br. w MRPiPS działa ogólnopolska infolinia dotycząca programu. Infolinie działają także wszystkich urzędach wojewódzkich.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto. Wsparciem objętych zostanie 2,7 mln rodzin, które otrzymają 500 zł na 3,7 mln dzieci.
Źródło: MRPiPS