Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) dr Edyta Bielak-Jomaa poinformowała, że podana liczba skarg i zgłoszeń naruszeń to stan na koniec czerwca. - Nie oznacza to jednak, że tyloma sprawami zajmie się urząd, bo niektóre mają np. braki formalne - mówi.

W sektorze publicznym sporo nieprawidłowości dotyczy kierowania korespondencji do osób nieuprawnionych. Wciąż zdarza się, że w polu adresat wklejana jest cała lista maili - to oczywiście poważny błąd i naruszenie, bo każdy z adresatów może zobaczyć, do kogo jeszcze skierowana została korespondencja. Przy takiej wysyłce adresy mailowe powinny być wpisywane tak, aby nie były dostępne dla wszystkich odbiorców wiadomości. Pomyłki zdarzają się też przy wysyłaniu korespondencji tradycyjnej. Monika Krasińska, dyrektor Zespołu do spraw Sektora Publicznego wymienia też przypadki naruszeń przy publikacji materiałów w Biuletynach Informacji Publicznej. Zdarza się, że trafiają tam dane niezanimizowane. Dodaje, że niektóre instytucje wprowadzają zupełnie niepotrzebne, niemające uzasadnienia w przepisach utrudnienia. Jako przykład podaje blokowanie przepływu informacji. Instytucje nie przekazują np. informacji MOPS-om, powołując się na ochronę danych osobowych. To świadczy o nieznajomości przepisów - podkreśla Monika Krasińska.

W sektorze zdrowia najwięcej naruszeń dotyczy nieuprawnionego udostępniania dokumentacji medycznej. Paulina Dawidczyk, Dyrektor Zespołu ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa UODO wymienia zgłoszenia zagubienia przez pracowników nośników elektronicznych, laptopów i telefonów z danymi. Wciąż wiele pytań dotyczy zawierania umów powierzenia przetwarzania danych.

Paulina Dawidczyk zaznacza, że RODO nie zmieniło wiele, jeśli chodzi o skargi w sektorze zatrudnienia - wciąż najwięcej pochodzi od byłych pracowników, którzy chcą w ten sposób dokuczyć byłemu już pracodawcy. W rozmowie z LEX.pl mówi, że zdecydowanie spadła liczba pytań z sektora oświaty. Prawdopodobnie ma to związek z trwającymi wakacjami i we wrześniu nastąpi ich wzrost.

O pierwszych danych dotyczących liczby skarg związanych z RODO pisaliśmy w połowie czerwca >