Definicji zamówienia publicznego określonej w art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych nie odpowiadają np. opłaty sądowe i administracyjne.

Kwoty te nie są bowiem wydatkowane na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. W związku z powyższym, tego rodzaju wydatki nie będą podlegały ujawnieniu w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach.

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2016 r. >>>

Źródło: www.uzp.gov.pl

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Zamówienia Publiczne
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów