Jak informuje RIO w Opolu, sprawozdania Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego to należy przekazywać w terminie 31 dni po zakończeniu kwartału do Departamentu Gwarancji i Poręczeń w Ministerstwie Finansów oraz do Głównego Urzędu Statystycznego w formie dokumentu oraz w formie elektronicznej. Oznacza to, ze termin ten upływa 31 października 2011 r.

Obowiązek złożenia sprawozdania uzależniony jest od faktu zawarcia umów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego (zgodnie z § 4 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz.U. nr 20, poz. 103 ).

Źródło: www.rio.opole.pl

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz.U. nr 20, poz. 103)