Uchwała umożliwia rodzinom wielodzietnym skorzystanie z 20-proc. zniżki w opłacie za odbiór odpadów, zależnej od liczby mieszkańców w danym lokalu.

Stawki za wywóz i gospodarowanie odpadami katowiccy radni uchwalili w grudniu ub. roku, od 1 lipca będą wynosiły 14 zł od osoby miesięcznie za śmieci posegregowane i 20 zł za niesegregowane.

Kilka tygodni temu samorząd Katowic zaproponował zmiany w wyliczaniu tych opłat. Propozycja przewiduje m.in. naliczanie opłat od liczby osób w przypadku domów jednorodzinnych oraz w budynkach, w których znajdują się maksymalnie cztery lokale mieszkalne. Dla pozostałych budynków, gdzie znajduje się pięć i więcej mieszkań, opłata ma być ustalana od powierzchni lokalu mieszkalnego. W środę projekt nie znalazł się w porządku obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter powiedział PAP, że projektowane zmiany nie dotarły do biura Rady. "Pan prezydent nie przesłał ich jeszcze do rady" - powiedział przewodniczący Forajter.

Asystent prezydenta Katowic Maciej Biskupski poinformował PAP, że aktualnie propozycja jest konsultowana, zbierane są opinie mieszkańców, z których wiele jest negatywnych.

Dodał, że oczekiwania wobec miasta, by dla lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych przyjąć rozliczanie odpadów w oparciu o metr kwadratowy wyrazili w liście otwartym do prezydenta prezesi spółdzielni mieszkaniowych. "W odpowiedzi na list pan prezydent przedłożył projekt uchwały, która jest konsultowana. Od tych wszystkich opinii będzie zależało, czy projekt będzie procedowany" - powiedział Biskupski.

Biskupski zaznaczył, że niezależnie od tego, przygotowania do wdrożenia tzw. ustawy śmieciowej przebiegają bez zakłóceń.

Program "Nas troje i więcej" jest realizowany w Katowicach od dwóch lat. Skierowany jest do rodzin wielodzietnych - bez względu na dochód, rodzin zastępczych - bez względu na liczbę dzieci oraz rodzin z dziećmi korzystającymi z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Oprócz zniżek w opłatach za odpady, umożliwia m.in. rodzinom wielodzietnym zakup biletów wstępu z 50 proc. zniżką na płatne zajęcia, imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez miejskie jednostki organizacyjne kultury i sportu (w zgłoszonym przez te jednostki zakresie).