Spotkanie, będące reakcją na publikację w listopadzie zeszłego roku tez do planowanej ustawy przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, odbędzie się 15 maja 2015 roku w Gdańskim Domu Organizacji Pozarządowych przy al. Grunwaldzkiej 5 w Gdańsku. Organizatorami wydarzenia są Instytut Metropolitalny oraz Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego

Celem seminarium jest zebranie i omówienie wniosków naukowców, urzędników i przedsiębiorców – związanych z materią rewitalizacji – w sprawie proponowanej regulacji oraz wzbogacenie toczącego się właśnie procesu legislacyjnego. Konkretnym efektem spotkania będzie ekspertyza wyrażająca, wyselekcjonowane i opracowane przez organizatorów, stanowiska uczestników. Finalnie planuje się publikację owych stanowisk na łamach periodyku „Metropolitan. Przegląd naukowy”.

Wstęp na seminarium jest wolny i bezpłatny, organizatorzy prozą jednak o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres: konferencje@im.edu.pl. Zgłaszane powinny być także (w miarę możliwości na piśmie) 5-7 minutowe stanowiska, które goście będą chcieli wygłosić podczas paneli.


Patronat honorowy nad seminarium objęli Rektor Uniwersytetu Gdańskiego – prof. dr hab. Bernard Lammek, Prezydent Miasta Gdańska – Paweł Adamowicz, Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny i Towarzystwo Urbanistów Polskich – Oddział w Gdańsku.
 

Patronat medialny nad seminarium „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Uwagi do propozycji regulacji prawnej” objął Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.plUstawa o rewitalizacji. Komentarz
Tomasz Bąkowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł