W swoim stanowisku minister zwraca uwagę, że zmiany w tym zakresie nie są decyzją łatwą, gdyż wiążą się z daleko idącymi konsekwencjami, w tym przede wszystkim osobowymi i finansowymi. Wyklucza jednak możliwość, by modyfikacje miały dotyczyć już 2018 r.

Sekretarz stanu zapewniła, że docenia wkład samorządów w kreowanie polityki rynku pracy na poziomie lokalnym oraz rozumie niepokój JST związany z rozważanymi modyfikacjami w zakresie podporządkowania urzędów pracy. Podkreśliła jednak, że analizowane zmiany wynikają z troski o lokalne rynki pracy i mają na celu wyłącznie optymalizację zarządzania obsługą rynku oraz zwiększenie stopnia dostosowania pomocy świadczonej przez urzędy pracy do potrzeb obywateli.

(wartowiedziec.pl) 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami