Celem opracowywanego przez resort finansów bezpłatnego biuletynu jest przybliżenie podstawowych zagadnień oraz narzędzi, które pomogą kierownikom jednostek samorządu terytorialnego w wypełnieniu nałożonego przez ustawę (z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) obowiązku zapewnienia w kierowanych jednostkach prawidłowo funkcjonującej kontroli zarządczej.


Pobierz biuletyn Nr 1 (6)/2013 - Kontrola Zarządcza w Jednostkach Samorządu Terytorialnego>>