Resort finansów ograniczy zadłużanie się samorządów

Rząd zapowiada ograniczenie zadłużania się samorządów. Zamierza wprowadzić podobne rozwiązania, jak te dotyczące budżetu centralnego. Docelowo samorządy nie będą mogły wydawać o 1% więcej, niż zarobią w roku rozliczeniowym.

Minister finansów, który został zobowiązany przez premiera do przygotowania regulacji, obawia się, że rosnące wydatki samorządów spowodują przekroczenie drugiego progu ostrożnościowego, czyli 55% długu w relacji do PKB. Stąd nowe rozwiązania przewidują, że samorządy nie będą mogły zadłużyć się bardziej, niż przewidywał dopuszczalny poziom w 2009 r. Wyjątek ma być jeden – dla samorządów, których dług jest niski i nie przekracza np. 15% dochodów. Od 2014 r. nadal ma obowiązywać ograniczenie zadłużania się samorządów do poziomu 60% dochodów. Zmiany te mają wyhamować przyrost długu i razem z redukcją składki do OFE oraz innymi działaniami oszczędnościowymi związanymi z budżetem mają zapewnić, że dług publiczny nie przekroczy w kolejnych latach progu 55% PKB. Bo choć udział długu samorządów w tym publicznym nie jest wysoki i wynosi ok. 6%, to rośnie szybciej niż długi innych podmiotów.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 4 stycznia 2011 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 4 stycznia 2011 r.