Otrzymywana przez spółkę rekompensata w związku ze świadczeniem na rzecz pasażerów usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego nie stanowi wynagrodzenia z tytułu usług wykonywanych na rzecz gminy i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Pomiędzy spółką a gminą istnieje wprawdzie stosunek prawny (umowa), jednakże w ramach tego stosunku bezpośrednim i ostatecznym beneficjentem jest społeczeństwo korzystające z usług transportu.

Czytaj więcej>>>