Przewodnicząca miejskiej komisji Elżbieta Góralska podała PAP, że w niedzielnym referendum w sprawie odwołania burmistrza Dariusza Szypulskiego wzięło udział 2 217 osób, w sprawie odwołania rady miejskiej zagłosowało 2 220 osób.

Aby odwołać burmistrza do urn musiało pójść 5 383 osób, natomiast aby odwołana została rada miejska zagłosować musiało 5 382 osoby. W Nidzicy uprawnionych do głosowania jest niespełna 17 300 osób.

Inicjatorzy referendum zarzucali władzom samorządowym m.in. arogancję, niespełnianie obietnic wyborczych, nie tworzenie nowych miejsc pracy. Burmistrz Dariusz Szypulski odrzucał te zarzuty, oceniając je jako niemerytoryczne.

W tej kadencji samorządowej skuteczne referenda lokalne na Warmii i Mazurach odbyły się w Ostródzie, gdzie mieszkańcy odwołali burmistrza Olgierda Dąbrowskiego oraz w Elblągu, gdzie przed upływem kadencji odwołano prezydenta Grzegorza Nowaczyka i radę miejską.