Konkurs „Radom Obywatelski” na celu ma nagrodzenie za ważne i cenne inicjatywy i postawy społeczne.


O nagrody w konkursie ubiegać się można w 3 kategoriach:

1. Kategoria „Dobre Praktyki” – w ramach której promowane będą najlepsze przedsięwzięcia z zakresu usług świadczonych na rzecz mieszkańców Radomia przez organizacje pozarządowe.

Celem projektu jest wyłonienie spośród zgłoszonych organizacji najlepszych podmiotów III sektora realizujących przedsięwzięcia nowatorskie i oryginalne, odpowiadające oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców Miasta, które służyć mają rozwiązywaniu istotnych problemów społecznych, promujące działalność sektora pozarządowego oraz budujące pozytywny wizerunek Miasta Radomia.

W konkursie wyłoniony zostanie laureat oraz przyznane zostaną 2 wyróżnienia. Nagrodą główną w konkursie jest laptop, organizacjom wyróżnionym w konkursie wręczone zostaną aparaty fotograficzne. Konkurs „Dobre Praktyki” organizowany jest już po raz siódmy. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, które zrealizowały zgłaszany do konkursu projekt.

2. Kategoria „Dobroczyńca Roku” (dla osoby fizycznej) – w ramach której nagrodzone zostanie społeczne zaangażowanie osób, które wspierają działalność organizacji pozarządowych, są ich członkami lub wolontariuszami, jak również osób, które same realizowały inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności.

Konkurs organizowany jest w naszym mieście po raz drugi.

3. Kategoria „Darczyńca Roku” (dla osoby prawnej) – w ramach której nagrodzone zostaną zgłoszone do konkursu firmy, przedsiębiorstwa itp., które w swojej codziennej działalności nie zapominają o najbardziej potrzebujących tego miasta i wspierają swoją obywatelską postawą organizacje pozarządowe, a także zwykłych mieszkańców. Laureaci w tej kategorii zostaną wyłonieni po raz pierwszy.

Kategorie konkursowe „Dobroczyńca Roku” i „Darczyńca Roku” mają znaczenie prestiżowe, laureaci zostaną nagrodzeni statuetkami i dyplomami.

Zgłoszenia w wersji papierowej oraz elektronicznej, można składać do dnia 29 marca 2012 r. Najciekawsze projekty i inicjatywy zostaną zaprezentowane w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej miasta.


Więcej szczegółów pod adresem www.radom.pl