Milcarz, który jest prezesem spółki Wodociągi Kieleckie, otworzy listę w okręgu nr 3 obejmującym Kielce i powiat kielecki. Tuż za nim znalazł się dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, prof. Wojciech Saletra. Na trzecim miejscu ma być przedsiębiorca Kamil Suchański – syn byłego prezydenta Kielc i senatora dwóch kadencji, Jerzego Suchańskiego.

Dyrektor szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim, obecny wiceprzewodniczący sejmiku Józef Grabowski będzie liderem listy w okręgu nr 1, obejmującym powiaty: ostrowiecki, opatowski, sandomierski i staszowski. Drugi miejsce w tym okręgu przypadło byłemu komendantowi Wojewódzkiej Straży Pożarnej Wiesławowi Woszczynie. Nie jest jeszcze pewne, kto znajdzie się na trzecim miejscu tej listy.

Pewne jest, iż w tym okręgu jedną z kandydatek będzie siostra szefa świętokrzyskiego SLD Andrzeja Szejny, specjalistka w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Izabela Szejna. Nie ustalono ostatecznie, na którym miejscu listy się znajdzie.

W powiatach starachowickim, skarżyskim i koneckim (okręg nr 2) pierwszy będzie wicestarosta skarżyski Waldemar Mazur, drugi – radny miejski ze Starachowic Tadeusz Klepacz, a trzeci – były poseł i radny sejmików czterech kadencji, lekarz, Sławomir Marczewski.

Przedsiębiorca Irena Romanowska będzie liderowała liście w powiatach buskim, pińczowskim, kazimierskim, jędrzejowskim i włoszczowskim (okręg nr 4). Drugie miejsce przypadło tu doktorowi nauk prawnych, Łukaszowi Kozerze.

Szef świętokrzyskie SLD zwrócił uwagę, że na listach znaleźli się przedstawiciele różnych profesji. „To ludzie niezależni, którzy osiągają sukcesy i radzą sobie w życiu także poza polityką, agencjami rządowymi, samorządowymi” - podkreślił Szejna.

Na listach są przedstawiciele koalicjantów Sojuszu z Lewicy Razem, m.in. ze Stowarzyszenia Dom Wszystkich Polska i Partii Regionów.

Jak powiedział PAP Szejna, czołowe miejsca na listach są pewne, trwają jeszcze ostatnie ustalenia, co do końcowego kształtu list – mogą się na niej znaleźć byli działacze Twojego Ruchu z regionu.

W samorządową kampanię wyborczą SLD w Świętokrzyskiem zaangażuje się poseł Jan Cydzyński, który w sierpniu opuścił Twój Ruch (w 2011 r. zdobył mandat z pierwszego miejsca listy tej partii w regionie), a w piątek – jako bezpartyjny – zasilił klub parlamentarny Sojuszu.

Dla Szejny satysfakcjonujące będzie osiągnięcie wyniku, pozwalającego na współrządzenie województwem świętokrzyskim. „Jaki to oznacza procent głosów, czy ile mandatów, na razie trudno przewidzieć. Wszystko zależy od tego, kto te wybory wygra. My nie wygramy z PSL ani z PiS – tu się nie ma co oszukiwać, ale niewykluczone, że zajmiemy trzecie miejsce, bo możemy powalczyć z PO” – ocenił lider regionalnego SLD.

W 2010 r. świętokrzyskie SLD w wyborach do 30-osobowego sejmiku uzyskało czwarty wynik, uzyskując trzy mandaty (13,86 proc. głosów).

Zwycięskie PSL zdobyło 13 mandatów (32,91 proc. głosów). Kolejne były: PiS – siedem mandatów (20,50 proc.), PO – sześć (15,86 proc.). Piaty wynik i jeden mandat zdobyło Porozumienie Samorządowe, sygnowane nazwiskiem prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego (9,53 proc. głosów). W sejmiku oraz w zarządzie województwa ludowcy tworzą koalicję z PO.

Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. (PAP)