Pod koniec sierpnia w 14 miejscowościach nieznani sprawcy zamalowali farbą 28 tablic z nazwami miejscowości po polsku i litewsku oraz jeden pomnik, na którym namalowano farbą znak nacjonalistycznej organizacji Falanga.

 

Zniszczyli także i oblali farbą obelisk, który był przygotowywany dla upamiętnienia litewskiego poety Albinasa Żukauskasa. Sprawców dotąd nie wykryto, śledztwo prowadzi policja pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.

 

Jak poinformował PAP sekretarz gminy Puńsk Jan Wojczulis, niedługo zostanie wszczęta procedura - taka jak przed postawieniem tablic dwujęzycznych. "Przeprowadzimy konsultacje społeczne wśród mieszkańców gminy, jakich chcą tablic - dwujęzycznych czy polskich. Potem sprawą zajmie się rada gminy" - dodał Wojczulis. O sprawie będą w listopadzie dyskutowali także członkowie Wspólnoty Litwinów w Polsce.

 

W środę rozpoczął się demontaż zniszczonych tablic. Pracownicy zaczęli od miejscowości Puńsk i kilku pobliskich wsi. Prace będą kontynuowane w czwartek, gdyż zamalowanych tablic jest aż 28.

 

Nie wiadomo, kiedy zostaną zainstalowane nowe tablice. Na razie stojaki na tablice pozostaną puste.

 

Przewodnicząca Wspólnoty Litwinów w Polsce Irena Gasperowicz uważa, że należy na razie wstrzymać się ze stawianiem tablic dwujęzycznych. Według niej, w obecnej sytuacji nie byłoby to dobrym pomysłem.

 

W niedzielę podczas święta Darów Jesieni w Puńsku będzie zorganizowana społeczna akcja czyszczenia obelisku, na którym namalowano znak Falangi.

 

Litwini to jedna z najmniejszych mniejszości w Polsce. Według spisu ludności z 2002 roku, jest ich 5,8 tys. Sami Litwini szacują, że jest ich trzy razy więcej. Największe skupiska Litwinów są w powiecie sejneńskim, w gminie Puńsk i Sejny.

 

Możliwość używania dwujęzycznych nazw miejscowości, jak również używania języków mniejszości jako pomocniczych, daje samorządom ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Chodzi o samorządy, na terenie których nie mniej niż 20 proc. ogółu mieszkańców gminy deklaruje przynależność do mniejszości narodowej. W 2010 roku w gminie Puńsk przeprowadzono konsultacje w 33 wsiach, z których 30 opowiedziało się za dwujęzycznymi nazwami. (PAP)

 

bur/ malk/ gma/