Zlikwidowane zostaną szkoły w Przystawańcach, gdzie uczy się dziewięciu uczniów i Nowinnikach, do której uczęszcza 26 dzieci. Pozostanie Szkoła Podstawowa w Widugierach, gdzie uczy się 11 uczniów.

Wójt gminy Puńsk Witold Liszkowski chce, by dzieci z likwidowanych szkół trafiły od września do szkoły w Widugierach a nie do Puńska, gdyż to zapewni dalszy byt szkole w Widugierach, a gmina otrzyma większą dotację oświatową.

Szkoła mniejszości narodowej mająca do 42 uczniów otrzymuje dodatkowo 170 proc. subwencji oświatowej, zaś szkoła większa tylko dodatkowe 40 proc. Zmiany w sieci szkół w gminie Puńsk wynikają z przesłanek ekonomicznych, gdyż w 2013 r. w gminie brakuje na oświatę 2,4 mln zł pomimo większej w tym roku subwencji oświatowej. Likwidacja dwóch szkół da oszczędności ok. miliona zł.

Jak powiedział Liszkowski, w lutym radni gminy podjęli wstępną decyzję o likwidacji wszystkich trzech wiejskich szkół, gdyż nie było wiadomo, czy znajdą się dodatkowe pieniądze w budżecie gminy.

Jednak, gdy się okazało, że gmina ma otrzymać blisko pół miliona zł od rządu Litwy radni zmienili zdanie i pozostawili szkołę w Widugierach. W tej placówce są najlepsze warunki do nauki, jest m.in. sala gimnastyczna. Samorząd złożył także wniosek do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o 800 tys. zł dodatkowej dotacji. „W związku z tym, że zlikwidujemy dwie szkoły nie dostaniemy tyle o ile wnioskowaliśmy, ale każda kwota to ważna pomoc dla gminy” – dodał Liszkowski.

Z danych Kuratorium Oświaty w Białymstoku wynika, że w tym roku szkolnym języka litewskiego uczy się ponad 500 osób w kilkunastu placówkach oświatowych, najwięcej w gminach Puńsk i Sejny. W gminie Puńsk jest siedem placówek, gdzie dzieci uczą się po litewsku: cztery placówki w Puńsku: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum oraz szkoły podstawowe w Widugierach, Przystwańcach i Nowinnikach. W Sejnach działa zespół litewskich szkół "Żiburys". W placówce jest przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum.