Przedsięwzięcie obejmuje budowę dwutorowej linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew o długości ok. 131 km. Inwestycja ma być zrealizowana do 30 czerwca 2019 r. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecydowało kryterium najniższej ceny. Zwycięzcą okazało się konsorcjum ZUE i Dalekovod-Polska, wobec budżetu zamawiającego jaki wynosił 488,57 mln zł.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty to: konsorcjum Eltel Networks Olsztyn, Elfeko z Gdyni, SAG Elbud Gdańsk, Elektrobudowy oraz chiński Pinggao Group, z czego dwie ostatnie oferty zostały przez PSE wykluczone. W przypadku Elektrobudowy powodem było niespełnienie przez spółkę warunków udziału w postępowaniu, a firma Pinggao z kolei wniosła wymagane wadium po terminie składania ofert.

Po zawarciu umowy z PSE obecny portfel zamówień grupy ZUE kształtuje się na poziomie ok. 1,3 mld zł i jest rekordowy w historii spółki. Prezes ZUE, Wiesław Nowak podkreślił, że oznacza to dla spółki wejście z sukcesem na rynek energetycznych sieci przesyłowych wysokiego napięcia.

- Można powiedzieć, że w ten sposób odwołujemy się do korzeni ZUE - przez pierwsze lata od powstania spółki działaliśmy przede wszystkim w obszarach energoelektroniki i energetyki - wskazał Nowak.

To już drugi przetarg na budowę linii przesyłowej 400 kV Kozienice - Ołtarzew. Pierwszy przetarg został unieważniony w sierpniu 2013 r., gdyż złożone oferty przewyższały budżet zamawiającego o wartości 401,61 mln zł.

Do 2018 r. PSE planują wydać na inwestycje ok. 7-8 mld zł. W ramach tej puli spółka zakontraktowała już z wykonawcami inwestycje opiewające na 5,2 mld zł. Do 2025 r. PSE zakładają wydatki na poziomie nawet 23 mld zł.

Źródło: www.wnp.pl