Świętokrzyska Victoria to statuetka - symboliczna nagroda, której przyznawanie ma promować najbardziej aktywne samorządy lokalne, przedsiębiorstwa i zaangażowane społecznie osoby oraz wspierać inicjatywy przyczyniające się do rozwoju regionu. Co roku wręczana jest podczas uroczystej gali. Tegoroczna, została zorganizowana w nowym gmachu Filharmonii Świętokrzyskiej.

W kategorii "Osobowość" zwyciężyła prezes koła Światowego Związku Batalionów Chłopskich w Opatowie Irena Szczepańska. Laureatka organizuje pomoc socjalną kombatantom, oraz podejmuje działania zmierzające do odnowienia i upamiętnienia miejsc pamięci narodowej.

Jak poinformował na swojej stronie internetowej Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, laureatka "mimo podeszłego wieku, do dziś, nieustannie zaangażowana jest w niesienie pomocy innym. To osoba o nieocenionym wkładzie w krzewienie patriotyzmu wśród młodzieży".

W kategorii "Przedsiębiorczość" nagrodę przyznano firmie budowlanej Dorbud S.A., działającej na polskim rynku od 20 lat. Zrealizowała i realizuje ona szereg inwestycji m.in. budynki dydaktyczne Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach, budynek Medycyny Nuklearnej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz siedzibę Ambasady Republiki Indii w Warszawie.

Świętokrzyska Victoria w kategorii "Samorządność" trafiła w ręce władz miasta i gminy Połaniec (powiat buski). Jak napisano w uzasadnieniu, "marką tego samorządu jest tworzenie proinwestycyjnego klimatu, pozyskiwanie nowych inwestorów i stwarzanie im jak najdogodniejszych warunków do rozwoju działalności".

Tereny przygotowane pod inwestycje przez Połaniec znalazły się w ubiegłym roku w "złotej szesnastce" konkursu organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych "Grunt na Medal".

Świętokrzyskie Victorie przyznane zostały po raz piąty. Przed rokiem statuetki otrzymali: Miasto Kielce, Bank Spółdzielczy w Kielcach oraz prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego Bogdan Białek. 

mjk/ mki/ rda/