Opublikowany dokument wpisuje się w realizację celów unijnej Strategii Europa 2020 oraz powiązanych z nią inicjatyw. Wspiera on zrównoważony rozwój, który oparty jest na gospodarce efektywnie korzystającej ze swoich zasobów, pozostając jednocześnie w zgodzie ze środowiskiem.

Krajowy Plan Działań sprzyja także realizacji celów określonych w Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego i Środowisko - perspektywa do 2020 r. oraz Strategii - Sprawne Państwo 2020 i Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki na lata 2012-2020, a także Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego. Działania, które będą realizowane w ramach Planu mają także na celu realizację Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

W dokumencie określono działania, które będą podejmowane w latach 2017-2020 w celu rozpowszechnienia tzw. zrównoważonych zamówień publicznych wraz z harmonogramem ich realizacji. Plan zawiera także wskaźniki, które zostaną wykorzystane w celu monitorowania postępów i efektów realizacji zaplanowanych działań. 

Pełna treść dokumentu jest dostępna TUTAJ >>>

Źródło: www.uzp.gov.pl

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami