Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiada, że nowe postępowania o udzielenie zamówienia na budowę dróg będą prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Odzwierciedlenie niniejszych zapowiedzi widoczne jest w ogłaszanych ostatnio przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przetargach na dwa odcinki drogi Via Baltica. Stanowi to znaczną zmianę podejścia do inwestycji, które prowadzone były w formule wieloetapowej, w której najpierw następowała kwalifikacja wykonawców, a następnie dopiero składano oferty.

Jak wskazują eksperci z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, podejście to wynikało z licznych zalet wynikających z postępowań wieloetapowych. Dawały one odpowiedni czas na przygotowanie SIWZ. Zdarzało się często, iż zamawiający już po rozpoczęciu postępowania przygotowywał postanowienia specyfikacji. Zmianę w tym zakresie wymusiła nowelizacja p.z.p., która weszła w życie 28.07.2016 r. Na jej podstawie zamawiający musi udostępnić SIWZ na etapie wszczęcia postępowania. 

Kolejną zaletą tak prowadzonego postępowania była możliwość wstępnej selekcji wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Do kolejnego etapu przetargu zamawiający mógł zaprosić bowiem jedynie część wykonawców, którzy wyrazili chęć udziału. Eksperci wskazują, iż zaleta ta straciła na atrakcyjności z tego względu, iż zgodnie z wypowiedziami przedstawicieli resortu budownictwa, branża infrastrukturalna jest zamawiającym na tyle dobrze znana, że zbędne wydaje się dodatkowe weryfikowanie potencjalnych oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dlatego też, postępowania wieloetapowe straciły na atrakcyjności.

Źródło: Rynek Infrastruktury

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł