W ramach dokończenia inwesycji wykonawca będzie kontynuował prace na węźle Kutno Wschód, a także dokończy realizację MOPów: Krzyżanów Wschód i Krzyżanów Zachód.

Przewidziane kontraktem prace obejmą także budowę Stacji Poboru Opłat (SPO) na węźle oraz chodników, zjazdów, zatok i parkingów na MOP-ach. Dzięki temu zdecydowanie wzrośnie komfort podróżowania autostradą A1 i poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców Kutna.

Czas wykonania prac przewidzianych kontraktem to 13 miesięcy od chwili wybrania wykonawcy, przy czym, nie wlicza się tu okresu zimowego od 15 grudnia do 15 marca. Przewidywany termin podpisania umowy, to połowa przyszłego roku.

Źródło: www.gddkia.gov.pl