Z Ewą Wiktorowską, ekspertką prawa zamówień publicznych, Prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, członkiem Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP rozmawialiśmy o zamówieniach publicznych w kontekście projektów finansnowanych z Unii Europejskiej.

Państwowa Komisja Wyborcza ma ogłosić przetarg na zakup sprzętu do nagrywania prac komisji wyborczych. Podkreśla się, że będzie to przetarg unijny, że jest mało czasu i mogą powstać problemy. Dlaczego?

- Dlatego, że w postępowaniach powyżej progów unijnych, a w tym przypadku mamy do czynienia z taką usługą, obowiązują przepisy dyrektyw. A one nakazują ustalenie dłuższego terminu składania ofert dla wykonawców. Termin poniżej progów wynosi 7 dni, w tym przypadku - 40 dni. Pierwszy więc kłopot to zapewne czas.

Kolejna trudność to wymagania co do wykonawców – poniżej progów unijnych zamawiający może wybrać wykonawcę na podstawie oświadczenia własnego o spełnianiu warunków udziału określonych w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

Powyżej progów unijnych natomiast oświadczenie takie musi być poparte dokumentami zewnętrznych podmiotów, np. zaświadczenie z ZUS, informacja z banku czy referencje. Wykonawca musi więc uzyskać więcej dokumentów, konieczny jest więc czas na ich pozyskanie i dostarczenie do zamawiającego i dłuższy musi być czas przewidziany na przygotowanie i złożenie oferty.

Całość wywiadu czytaj TUTAJ>>

  

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Zamówienia Publiczne
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów