O wygranej w przetargu zadecydowało kryterium najniższej ceny. Najtańszą ofertę o wartości prawie 261 mln zł, złożyła spółka Mota-Engil Central Europe. Zamawiający przewidział na tą inwestycję budżet w wysokości ponad 384 mln zł. Wadium wynosi 3 mln zł.

Jak informuje portal wnp.pl, jednym z wymogów GDDKiA, jest to by nowy wykonawca dokończył budowę trasy w ciągu dziewięciu miesięcy, przy czym fragment trasy pomiędzy węzłami Mikuszowice oraz Buczkowice (bez węzłów) ma być gotowy po czterech miesiącach od podpisania umowy. Do czasu realizacji nie będą wliczane okresy zimowe.

W styczniu 2014 r. Dyrekcja podała w komunikacie, że zaawansowanie inwestycji wynosi 56,3 proc. dla robót drogowych i 76 proc. dla prac mostowych. Pod koniec stycznia GDDKiA podpisała z Budimeksem Budownictwo, spółką w 100 proc. zależną od Budimeksu, kontrakt na wykonanie robót zabezpieczających dla prac wcześniej zrealizowanych na budowie S69.

Umowę na budowę odcinka S69 konsorcjum Polimeksu, słowackiego Doprastavu oraz Mostmaru podpisało 20 lipca 2010 r. Pierwotny udział Polimeksu w kontrakcie wynosił 34 proc. 14 października minął piąty i tym samym ostatni termin zakończenia realizacji ekspresówki z Bielska-Białej do Żywca przez konsorcjum, które jednak wnioskowało o kolejne wydłużenie terminu.

GDDKiA zdecydowała o odstąpieniu od kontraktu wraz z końcem 2013 r. Konsorcjum Polimeksu uznaje to odstąpienie za bezskuteczne i stoi na stanowisku, że to konsorcjum odstąpiło od umowy, gdyż Dyrekcja nie przedstawiła mu żądanych gwarancji zapłaty.

Źródło: www.wnp.pl