Zapraszamy do udziału w tej inspirującej wymianie doświadczeń z naszymi ekspertami oraz innymi uczestnikami konferencji. Dla każdego uczestnika w pakiecie materiałów konferencyjnych została przewidziana książka Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz o wartości 220 zł.

Weź udział w konferencji, jeśli chcesz:
• porozmawiać na temat zrewolucjonizowanych rozliczeń VAT polskich samorządów,
• dowiedzieć się jakie są konsekwencje przełomowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości C-276/14 w codziennej praktyce gmin,
• wspólnie z naszymi ekspertami zastanowić się, czy planowane regulacje uszczelniające system podatkowy istotnie uszczelniają lukę podatkową,
• dowiedzieć się jakie działania możesz i powinieneś podjąć jako przedsiębiorca, żeby uniknąć uwikłania się w karuzelę podatkową oraz by nie ponieść negatywnych konsekwencji nieuczciwości kontrahenta,

• zminimalizować ryzyko udziału w oszukańczych transakcjach i poznać konsekwencje karne oraz karne skarbowe,
• poznać podejście sądownictwa do zagadnień związanych z oszustwami w VAT,
• poznać meandry związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym,
• chronić wizerunek swojej firmy i uniknąć potencjalnych problemów z instytucjami fiskalnymi.

Wykłady poprowadzą zaproszeni wybitni Prelegenci:
1) VAT w jednostkach samorządu terytorialnego – Dariusz M. Malinowski, doradca podatkowy
2) Planowane zmiany uszczelniające system podatkowy – dr Adam Bartosiewicz, doradca podatkowy
3) Przestępstwa karuzelowe w VAT w świetle prowadzenia postępowania przed sądami administracyjnymi. Podejście sądów krajowych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE – Krzysztof J. Musiał, doradca podatkowy
4) Przestępstwa karuzelowe w praktyce – Jacek Matarewicz, adwokat, doradca podatkowy
5) Zmiany w zakresie kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego – iluzoryczna poprawa efektywności administracji oraz sytuacji kontrolowanych? – dr hab. Dariusz Strzelec, adwokat, doradca podatkowy
6) Zalety i zagrożenia związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym – Paweł Ziółkowski, prawnik, trener

Dowiedź się więcej na: http://konferencja.abc.com.pl/podatki2017