EDEN to tytuł przyznawany przez KE mało znanym europejskim ośrodkom turystycznym. W tym roku tytuł taki przyznano 19 miejscom, wśród nich - jako jedyne miasto w Polsce - wyróżniony został Przemyśl.

Zdaniem Chomy, przyznanie nagrody to ogromny sukces. „To bardzo ważne, że otrzymaliśmy tę nagrodę. Mamy się czym chwalić” - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej w Przemyślu. Prezydent podkreślił, że nagroda przyczyni się do zwiększenia liczby turystów. „Na pewno wpływ na to będą miały np. wizyty studyjne dziennikarzy poważnych periodyków czy portali turystycznych. Ich przyjazd i późniejsze publikacje to jedna z nagród” - powiedział.

Wiceprezydent Przemyśla Grzegorz Hayder dodał, że nagroda stanowi rekomendację dla turystów w UE, że warto do tych nagrodzonych miejsc przyjechać.

„W tegorocznej edycji Komisja Europejska kładła szczególny nacisk na dostosowanie miejsc turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ta nagroda pokazuje, że te działania wykonywane w Przemyślu są dostrzegane także na takim wysokim szczeblu, jak KE” - zaznaczył.

Władze Przemyśla planują wykorzystać przyznany tytuł do promocji miasta. Logo nagrody będzie umieszczane m.in. na wszelkich materiałach o mieście.

Wśród innych nagrodzonych w tym roku tytułem EDEN miejsc są m.in.: gmina Maraton w Grecji, Lipno w Czechach oraz park naturalny Guara w Hiszpanii.