Zapewnienie powszechnego dostępu do wczesnej edukacji jest jednym z ważniejszych zadań określonych w raporcie ,,Polska 2030. Wyzwania rozwojowe". W związku z powyższym Rzecznik Praw Dziecka zaapelował, żeby przedszkola mogły być współfinansowane z budżetu państwa.

Rzecznik, powołując się na dane zawarte w raporcie, szczególną uwagę zwrócił na bardzo niski odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. W Polsce zaledwie ok. 52 proc. dzieci w wieku 3-5 lat uczęszcza do przedszkoli. Statystyki te stawiają nasz kraj niemal na samym końcu europejskiego rankingu, dla przykładu np. w Czechach czy na Węgrzech we wskazanym przedziale wiekowym aż. 90 proc. dzieci uczęszcza do przedszkoli. Jeszcze dalej nam do takich państw jak Francja czy Hiszpania gdzie dostęp do wczesnej edukacji ma prawie 100 proc. dzieci.

Aby poprawić dostępność placówek przedszkolnych Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do premiera o stworzenie możliwości współfinansowania przedszkoli z budżetu państwa.


Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Wspólnota, nr 8/692 z dnia 20 lutego 2010 r.