W odbywającym się w siedzibie MSWiA spotkaniu, obok przedstawicieli samorządów uczestniczyli również m.in. Krzysztof Kozłowski - wojewoda zachodniopomorski, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie- Bogusław Staszewski, czy przedstawiciele resortu finansów.

Osoby biorące udział w debacie przedstawiły swoje stanowiska dotyczące problemu, jakim jest zadłużenie gminy Ostrowice oraz omówiły kwestię jego uregulowania. Ponadto wiceminister Sebastian Chwałek oraz Wojewoda Zachodniopomorski zadeklarowali chęć przygotowania rozwiązań, które były optymalne z perspektywy zarówno samorządów, jak i mieszkańców.

Ponadto, MSWiA w porozumieniu z Ministerstwem Finansów prowadzi aktualnie w tym zakresie szczegółowe analizy. Badania te mają umożliwić wypracowanie najbardziej satysfakcjonujących dla obu stron rozwiązań finansowych.

(mswia.gov.pl) 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami