Jeżeli nowo wybrany radny prowadzi działalność gospodarczą w lokalu dzierżawionym lub wynajmowanym od gminy, to aby nie utracić mandatu, musi albo zaprzestać tej działalności, albo przenieść ją w inne miejsce.

Art. 24f ustawy o samorządzie gminnym zakazuje bowiem radnym prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskali mandat. Zgodnie z orzecznictwem ta zasada ma też zastosowanie do rolników prowadzących gospodarstwo rolne i dzierżawiących grunty rolne od gminy. Nowo wybrany radny będący w takiej sytuacji ma 3 miesiące na uporanie się z tym problemem, gdyż później jego mandat wygasa z mocy prawa. Gminy rzadko zawierają takie umowy na czas nieokreślony. W przypadku umów najmu czy dzierżawy zawartych na czas określony praktycznie nie stanowi się w nich skutecznych zapisów umożliwiających rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. Każdą umowę można rozwiązać za porozumieniem stron. Ustawa zakazuje wykorzystywania mienia do prowadzenia działalności gospodarczej, a nie jego posiadania na podstawie umowy. Można przenieść działalność w inne miejsce i ponosić koszty bezużytecznego najmu czy dzierżawy lub zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej, przekazując ją innej osobie. Przepis ten zakazuje, pod tym samym rygorem wygaśnięcia mandatu, również zarządzać taką działalnością.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 25 października 2010 r.