"W nawiązaniu do ogłoszonej wczoraj, 2 grudnia br. decyzji Ministerstwa Zdrowia dotyczącej zakończenia przez CSIOZ współpracy z obecnymi podwykonawcami w projekcie P1 w celu umożliwienia jego realizacji w nowej formule zarząd spółki Sygnity informuje, iż zgodnie z jego najlepszą wiedzą, Sygnity jest jednym z nielicznych lub wręcz jedynym wykonawcą w projekcie P1 (e-Zdrowie), który nie otrzymał od zamawiającego powiadomienia o odstąpieniu od umowy z winy wykonawcy oraz informacji o naliczeniu kar umownych" - napisało Sygnity w komunikacie.

"Jednocześnie w dniu wczorajszym, tj. 2 grudnia br., spółka otrzymała pismo od CSIOZ z wnioskiem o złożenie przez Sygnity propozycji rozwiązania umowy w drodze porozumienia stron. Zarząd Sygnity deklaruje pełną wolę współpracy z CSIOZ zarówno w zakresie kontynuowania - wybranych lub wszystkich komponentów - projektu lub zawarcia porozumienia uwzględniającego prawa i obowiązki stron umowy na realizację zleconego spółce zakresu prac w ramach projektu P1"- dodano.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Sygnity w czerwcu 2012 r. podpisało z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) umowę na wykonanie dwóch systemów informatycznych w ramach projektu e-zdrowie. Łączna wartość umowy to 64,6 mln zł netto. Przedmiotem umowy było zaprojektowanie, realizacja i nadzór gwarancyjny podsystemów: Hurtownia Danych oraz Podsystem Wykrywania Nadużyć w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (System P1).

Umowa została zawarta w ramach czwartej części projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych".

Sygnity w ostatnim raporcie kwartalnym opublikowanym 6 sierpnia podawało, że jego wartość backlogu na rok obrotowy 2015/2016 wynosi 156,6 mln zł i obejmuje ona także 18,6 mln zł przychodów z przesuniętej realizacji projektu e-zdrowie. (PAP)