O kwestie związane z polską oświatą toczy się obecnie wiele sporów, wszystkie zwaśnione strony są jednak zgodne co do tego, że kryzysu nie da się zażegnać bez wprowadzenia odpowiednich zmian. Jednym z pomysłów jest uwolnienie szkół i przekształcenie ich w podmioty, które samodzielnie funkcjonują na wolnym rynku.  Propagatorem tego rozwiązania jest prof. Leszek Balcerowicz, który opowiada o nim w wywiadzie, który ukaże się we wrześniowym numerze czasopisma "Dyrektor szkoły".


- Jeżeli chodzi o system, to generalnie powinien on przypominać konkurencyjny rynek. Różne jednostki o charakterze zarówno publicznym, jak i prywatnym, mogą na ten rynek wchodzić na takich samych warunkach i świadczyć usługi edukacyjne o określonym poziomie jakościowym. Do tego potrzebny jest dobry nadzór nad przestrzeganiem standardów jakościowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu zrywamy więzi łączące szkoły z jednostkami politycznymi, a nadzór merytoryczny sprawdza pewne minimum jakości, ale nie blokuje zmian i możliwości rozwoju. Zrywamy ze standardem promującym „urawniłowkę” i pobudzamy innowacyjność. - mówi prof. Leszek Balcerowicz.
 

Uwolnić szkoły - to propozycja spojrzenia na system oświaty z perspektywy jej konsumentów, tj. uczniów i rodziców, ale także z punktu widzenia mechanizmów rynkowych. To próba odpowiedzi na pytanie co należy zrobić, aby system oświaty oferował dobrą jakość osiąganą przy najniższych możliwych kosztach. 


Podejście takie, realizowane  w formie free schools (wolne szkoły), sprawdza się m.in. w takich krajach jak Szwecja, Wielka Brytania, USA. Wolne szkoły nie podlegają lokalnej  administracji, ale są finansowane ze środków publicznych i zobowiązane do przestrzegania przyjętych standardów jakości. Czy takie szkoły, uwolnione od nadzoru biurokratycznego, mają  szanse realizacji w Polsce?  Czy polityka oświatowa powinna chronić szkoły publiczne czy to raczej jakość i konkurencja powinny decydować o tym gdzie trafiają pieniądze? Jak zmienić system motywacyjny nauczycieli, aby zachęcał do lepszej pracy i większego zaangażowania?

Na te pytania prof. Balcerowicz stara się odpowiedzieć w wywiadzie dla "Dyrektora Szkoły". Swoje wątpliwości czytelnicy będą mogli rozwiać także biorąc udział wEdu Trendy 2012, w ramach których prof. Balcerowicz wygłosi wykład. 

E
DU Trendy
 2012 to najważniejsze spotkanie profesjonalistów edukacyjnych oraz osób szukających rozwiązań poprawiających jakość i efektywność systemu oświaty. Jego organizatorami są Wolters Kluwer Polska, wydawca czasopisma "Dyrektor Szkoły", i firma redNet Media. Impreza odbędzie się w dniach 27-28 września 2012 r. w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Pełne informacje oraz formularz zapisów dostępne tutaj>>